Lys 1 – Matematik Testi Soruları ve Konu Dağılımı

2017 – LYS-1 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

Adaylar LYS-1’de matematik ve geometri testlerinden oluşan sınava girecekler. Geçmiş senelerde geometri, geometri ve analitik geometri diye iki bölümden oluşuyordu. 2017 senesi itibariyle Matematik-Geometri testinin adı Matematik testi olarak değiştirilip, 2 kitapçık yerine Matematik ve Geometri testi soruları tek kitapçıkta yer alacaktır.

Matematik Test Stratejisi

 • Matematik testi sayısal ve eşit ağırlık tercihi yapacak adaylar için mutlak anlamda yapılması gereken testlerden.
 • 2016 YGS’de Temel Matematik testinde bir önceki yıla göre net yapma oranında yükseliş gözlendi. LYS’ de ise son yıl Matematik net ortalamasında bir önceki yıla oranla yükseldi.
 • LYS’de son sınavda gelen 50 sorunun 18 tanesi YGS ortak alandan oluşmaktadır.
 • Matematik testinde bir konuyla ilgili çok farklı soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok farklı çözüm yolları da olabilir.
 • LYS’de sorulardaki yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün olduğunca farklı tarzda sorular çözmek gerekir.
 • Her veri sorunun çözümün aday için gerekli olacak ipuçlarıdır. Sorularda her ayrıntıya dikkat etmek gerekir.
 • Matematik soruları sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir.
 • Adaylar sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalıdır.
 • İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmelidir.

 

LYS matematik soruları 12.sınıf ağırlıklı

 • Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 12. Sınıf konuları (limit, türev, integral) ağırlığını hissettirebilir. Bu konularla ilgili yapılabilecek en verimli iş geçtiğimiz 3-4 yılın sorularını yeniden çözmek olmalıdır.
 • Geçtiğimiz 3 yılın LYS Matematik testlerindeki soru dağılımında benzerlik gözlenmektedir.
 • Buna göre soruları   % 15 i 9. sınıf konularından , % 25 i 10. sınıf konularından, % 20 si 11. sınıf konularından, % 40 ı 12. sınıf konularından gelmiştir.
 • Bu yıl da soruların benzerlik göstereceği düşünülmektedir. 2017- LYS’de özellikle trigonometri, karmaşık sayılar, logaritma, determinant – matris, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları banko soru gelecek konulardan olmaktadır.

 

2017 Matematik Sınavı konularını iyi bilmek ve düzenli, bilinçli bir çalışma yürütmek çok büyük önem taşımaktadır. Matematik testinde Limit, Türev, İntegral konuları adayların en fazla zorlandıkları fakat aynı zamanda en çok soruyla sınavda büyük öneme sahip konulardır. 

Lys Matematik testi için üç altın kelime: Limit, Türev, İntegral. Matematik testinde diğer adayların önüne geçmek için yapılması gereken en önemli şey adayların çoğunun es geçtiği bu üç konuya odaklanmaktır.

 

2017 LYS MATEMATİK KONULARI

Sayılar
Sayı Basamakları
Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
İkinci Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar *(1)
Parabol
Polinomlar
Mantık
Modüler Aritmetik
Eşitsizlikler
Logaritma
Diziler
Seriler
Limit ve Süreklilik*(2)
Türev*(3)
İntegral*(4)

*(1)Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi kaldırıldı

*(2)Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri kaldırıldı

*(3)Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali kaldırıldı

*(4)İntegralde Hacim hesabı kaldırıldı

 

2010-2015 yılları arasındaki Matematik testi soru dağılımları

Yazar: Murat KOÇ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir